Proiectare, realizare si instalare de:

 • sisteme "la cheie" pentru monitorizarea si conducerea proceselor industriale, in calitate de integrator de sistem National Instruments;
 • sisteme SCADA, realizate cu solutii General Electric Intelligent Platforms (iFIX, Cimplicity etc.);
 • standuri de testare si masurare;
 • sisteme de control al calitatii, folosind achizitie si procesare de imagini;
 • elaborare aplicatii software specifice, pe calculatoare personale si industriale, portabile sau stationare;
 • modelare si simulare procese industriale sau de laborator cu pachetele software de la National Instruments (LabVIEW, Measurement Studio, Lookout etc.);
 • instalare si punere in functiune a produselor hard si soft livrate de IMPERIAL ELECTRIC, inclusiv instruirea specialistilor beneficiarilor;
 • instalare si configurare a unor pachete software de uz general sau la comanda;

 

Asistenta tehnica si consultanta:

 • pentru stabilirea configuratiilor optime ale sistemelor solicitate de beneficiari, pentru proiectarea, realizarea si exploatarea acestora;
 • pentru stabilirea configuratiilor optime ale sistemelor de monitorizare si conducere procese industriale; determinarea tipurilor de sezori si traductoare adecvate si  modalitatilor de conditionare a semnalelor;
 • in realizarea de masurari, cu echipamente din dotarea IMPERIAL ELECTRIC;
 • efectuare teste si masurari complexe, la sediul beneficiarului, cu echipamente IE;
 • pentru elaborarea unor aplicatii software specifice, pe calculatoare personale si industriale, portabile sau stationare;


Scolarizare (lista Cursuri):

 • instalare si punere in functiune a produselor hard si soft livrate de IMPERIAL ELECTRIC, inclusiv instruirea specialistilor beneficiarilor;
 • organizare de catre IMPERIAL ELECTRIC a unor cursuri de initiere, instruire si/sau de perfectionare pentru configurarea, proiectarea, realizarea si exploatarea sistemelor hardware adecvate aplicatiilor din domeniul automatizarilor industriale si pentru echipamentele de masurare si testare, inclusiv pentru utilizarea pachetelor software corespunzatoare (specifice produselor oferite de IMPERIAL ELECTRIC S.A.);
 • scolarizare a specialistilor beneficiarilor pentru utilizarea si exploatarea in conditii optime a produselor hard si soft si a serviciilor oferite de IMPERIAL ELECTRIC;


Comercializare:

 • comercializare instrumentatie, componente, piese de schimb etc., utilizate in sisteme de automatizari industriale;
 • realizare de demonstratii tehnice de catre specialistii IMPERIAL ELECTRIC, la sediul firmei sau la sediile potentialilor beneficiari, privind aplicatii de monitorizare si control automatizari industriale, pentru echipamente de masurare si testare, achizitie de date, circuite de conditionare a semnalelor, instrumentatie virtuala;
 • diseminare de informatii tehnice privind produsele hard si soft si serviciile oferite de IMPERIAL ELECTRIC  prin distribuire de cataloage, pliante, CD-uri cu pachete software demonstrative, articole tehnice, note de aplicatii etc.;
 • punere la dispozitia potentialilor beneficiari a „site”-ului web (www.imperialelectric.ro), in limbile romana si engleza, in care sunt prezentate informatii tehnice detaliate privind produsele hard si soft si serviciile oferite de IMPERIAL ELECTRIC;


Suport postvanzare:

 • asigurare intretinere si service – postgarantie pentru produsele hard si soft si serviciile oferite de IMPERIAL ELECTRIC;
 • realizare de actualizari, atat pentru produsele hard si soft livrate de IMPERIAL ELECTRIC, cat si pentru produsele existente la beneficiari, compatibile cu cele oferite de IMPERIAL ELECTRIC;
 • configurare si actualizare calculatoare personale si industriale;
 • service calculatoare, imprimante, retele si alte echipamente  electronice.